SCHODY MEZI BRÁNAMI

Jedná se o pěší propojení schodištěm v parku mezi ulicemi U Ježíška a Mikulášské třídy v Plzni. Záměrem návrhu bylo, aby řešený prostor působil svébytným dojmem. Zachovali jsme pozůstatek spodní branky - betonový portál. Horní nástup do prostoru jsme ohraničili také portálem, který je kovový, tvarově podobný betonovému. Zabránili jsme vykácení stromů. Navozujeme tak pocit zahrady ve městě. K vlastnímu charakteru přispívají prvky, které jsme mohli navrhnout jen pro tento prostor, jako jsou svítidla, zábradlí a vlastní jezdecké schody. Za zmínku stojí český standard, kdy k návrhu veřejného prostoru jsou architekti přizváni pouze jako subdodávka, pakliže vůbec. My jsme měli tentokrát štěstí na vnímavého projektanta.

autor: Tereza Nová