ŘD DOUBRAVKA

PUBLIKOVÁNO V KNIZE: 99 DOMŮ 2

Současný, otevřený řadový dům jsme navrhli na místě odstraněného domu. Dům má jihovýchodní fasádu do ulice a severovýchodní fasádu do zahrady. Proto jsme se rozhodli přivádět sluneční světlo do domu skrz otevřené stropy z podkroví. Uvnitř řadového domu najdete otevřené prostorové řešení propojené přes všechna tři patra. V přízemí je garáž, propojená průchodem do zahrady, a hlavní obytný prostor. První patro je určené dětem a horní patro se střešní terasou rodičům. Snažili jsme se v novém domě zachovat stopu původního objektu. Proto jsme do navrženého interiéru použili například dveře, židle či obrazy z původního domu. Při návrhu jsme zachovali vzrostlý strom v ulici, který je před vstupem do objektu.

autor: Jiří Zábran, Tereza Nová