PAPÍRNA

STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2019 CENA SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ 

Svojí velikostí tvoří jeden ucelený blok, který je seříznutý směrem k řece a má tři velké průrazy. Tato fasáda je zvlněná a zjemněná dřevem. Hlavním přínosem tohoto domu je plné vyparkování uvnitř domu a plnohodnotný vnitroblok pro stromy. 

autor: Zábran, Nová, Novák