Cena Hanuše Zápala 2014–2017

12.04.2018

Cena Hanuše Zápala za období 2014-2017 byla ve čtvrtek 12. dubna 2018 udělena architektu Jiřímu Zábranovi za návrh bytového domu Sladová.

Na projektu spolupracoval s architekty Patrikem Novákem a Terezou Novou. Oceněná stavba se nachází v průmyslovém areálu Světovar v Plzni na Slovanech.

Porotu zaujala především skutečnost, že kvalitní architektura domu vznikla na základě regulativů území vycházejících z vítězného návrhu veřejné urbanistické soutěže - tedy že byl v tomto případě ukázkově naplněn ideální scénář vzniku hodnotné architektury. Dům sám je podle poroty čistou ukázkou efektivního stavění s promyšleným architektonicko-developerským konceptem.