Česká cena za architekturu 2020- cena společnosti Vekra

12.01.2021

Hodnotící zpráva poroty

Bytový dům Na Sylvánu v Plzni v plné míře naplňuje požadavky na stavbu vyváženou z hlediska užitné hodnoty, designu a nízkých provozních nákladů, a představuje tak jednu z plnohodnotných cest pro budoucí velké i menší stavební projekty. Úspora v pořizovacích nákladech nespočívá ve využití levných, nebo dokonce ošizených materiálů, ale naopak, jak je tomu zde, v použití vysoce funkčních a kvalitních konstrukčních prvků s důrazem na maximální životnost. Dům citlivě zapadá do svého okolí a díky čistému architektonickému řešení se stává dominantou v oblasti se starším panelovým sídlištěm a typickou porevoluční bytovou výstavbou. V jeho okolí našly místo vzrostlé stromy i retenční nádrž. Stavba je pro své oby­vatele nejen dobrou investicí, ale i příjemným a bezpečným místem k životu.