Cena Hanuše Zápala            2018 - 2021

14.06.2022

V úterý 14. června 2022 se Plzeň ohlédla za současnou architekturou města a vyhlásila novostavbu za období 2018-2021. Cenu Hanuše Zápala udělil primátor města Plzně Pavel Šindelář architektu Jiřímu Zábranovi za návrh bytového domu Otýlie Beníškové 20 v Plzni na Roudné. Při posouzení patnácti nominovaných staveb se odborná porota rozhodla udělit dvě mimořádná ocenění. Cenu poroty obdržel kolektiv ateliéru Projectstudio8 hned za dvě stavby - Družinu Újezd a Palubu Hamburk. Slavnostnímu vyhlášení předcházela odborná přednáška, která se věnovala památkovým hodnotám v urbanistickém měřítku.

V pořadí již 5. ročník Ceny Hanuše Zápala ocenil za období 2018-2021 bytový dům vzniklý v lokalitě na Roudné. "Bylo mi potěšením přijmout od nezávislé odborné poroty návrh na ocenění právě této stavby. Ze všech nominovaných realizací se mimoplzeňští architekti shodli na udělení ceny bytovému domu Otýlie Beníškové 20, novostavbě, která v historické proluce na Roudné elegantně uzavírá blok domů a přirozeně se zapojuje do života města. Rád jsem s nimi souhlasil a tuto stavbu architekta Zábrana na cenu potvrdil," řekl primátor města Plzně Pavel Šindelář.

Porota architektů ve složení Magdalena Pappová, Petr Burian, Štěpán Valouch, Jaroslav Wertig a historika umění Jakuba Potůčka se na vítězné stavbě shodla jednomyslně. "Cenu Hanuše Zápala za období 2018-2021 se jury rozhodla přiřknout realizaci architekta Jiřího Zábrana a jeho spolupracovníků, inženýrů Josefa Houšky a Zbyňka Pitla. Jejich bytový dům, který se už na první pohled liší od současné developerské produkce, představuje zvlášť vytříbené městotvorné dílo umně pracující nejen s tradiční symbolikou či metaforami, kompozicí a materiály, ale i velkorysým obchodním parterem. Je to právě průčelí domu provedené z nabílených cihel, které této stavbě propůjčuje punc jedinečnosti odkazující k individuální architektuře meziválečného Československa," uvedl předseda poroty architekt Petr Burian.