BD RADYŇSKÁ

STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2019 CENA KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY

Bytový dům v Radyňské ulici na Slovanech nahradil dva zdemolované domy. Oba domy jsou však ve hmotě novostavby stále rozeznatelné. Při návrhu byl kladen důraz na severní uliční fasádu, kam je orientovaná krytá pavlač a schodiště. Fasáda reflektuje důležité současné architektonické názory. Pravidelný rytmus fasády je přísný a tvoří ho děrované plechy z materiálu corten, jejichž patina je jasnou reakcí na barevné rekonstrukce a nevkusné imitace. Dům se nachází ve staré části města, kde domy velmi trpí pod polystyrenovým obkladem a kde se ztrácí detail starých fasád. Jižní vnitrobloková fasáda domu je kontrastní k uliční fasádě a rozjasňuje pobytovou zahradu.

autor: Jiří Zábran, Josef Houška