BRUSIVO

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 NOMINACE

GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ 2016            ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII NOVOSTAVB

STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014  1.MÍSTO v KATEGORII NOVOSTAVBY

Nová administrativní budova v Rokycanech zakončuje výrobní halu ze severu. Jedná se o dvoupodlažní železobetonový prefabrikovaný skelet s monolitickými stropy. Pravidelný modul je 4x4 ve dvou lodích. Celý systém je uzavřen do betonového kvádru, který je narušen třemi otvory. První je pro odpočinkovou terasu k ředitelnám a zároveň řeší stínění ze západu. Druhý otvor je ve středu budovy a vytváří prostor pro zimní zahradu. Poslední otvor je na východní straně. Roste v něm velký strom.

Pro hlavní severní fasádu je určující pravidelný rytmus oken. Jedná se vlastně o jedinečnou konstrukci fasády, která je řešena jako jedno velké samonosné okno. Otevíravé části jsou bezfalcové plné. Fasádu podtrhuje černý plech jako zábradlí a jako firemní logo. Hlavní konstrukce je z pohledového betonu, který se uplatňuje i v interiéru. Na svislé stěny byly použity desky ze stropního bednění, aby byla dosažena požadovaná jemná struktura dřeva. Prefabrikované schodiště je zvýrazněno oranžovým nátěrem. Dveře jsou plechové, opatřené barevným nátěrem v jisté logice. Vstupní dveře jsou černé, do kanceláří jsou různě barevné a do servisních prostor jsou bílé. Důraz při celkovém řešení byl kladen na dobrý pocit z pracoviště. Budova má sice klimatizaci, ale každá místnost má otevíravý díl na fasádě, dostatek denního světla a vlastní barevné řešení. Na pracovních deskách stolů se uplatňuje masivní dřevo.

Stavbu si velice považujeme, protože jsme ji mohli dořešit včetně vybavení a dodnes jsme s majiteli v kontaktu.

autor: Jiří Zábran, Tereze Nová