BD NOVÁ ROUDNÁ

CENA HANUŠE ZÁPALA 2018 - 2021 HLAVNÍ CENA

STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2020 NOMINACE

UŽŠÍ VÝBĚR GRAND PRIX ARCHITEKTŮ

Návrh bytového domu uzavírá poslední volnou rohovou proluku. Dům je na exponovaném místě při vstupu do plzeňské čtvrti Roudná. Charakter Roudné je specifický cihlovými, sto let starými domy. Proto navrhujeme tento charakter i pro novostavbu. Důležitá je proporce oken, která se opět odkazuje k původní zástavbě. Parcela je velmi dlouhá a je určená již při původním rozvržení staré Roudné. Délku fasády nového domu proto rozbíjí místy velká okna. Dům má zvýšené nároží, které reaguje na zvýšené nároží protějšího domu a uzavírá tak urbanistickou kompozici se školou.  

autor: Zábran, Houška, Pitel