ÁTRIOVÝ DŮM  VE SVAHU

STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2020 1.MÍSTO v KATEGORII STAVBY PRO BYDLENÍ

Rodinný dům ve svahu na Bílé Hoře v Plzni je kompoziční hrou sedlových střech. Základní archetypální tvar je rozvíjen a vrstven ve všech prostorových osách. Výsledkem je átriový dům s provozem pro velkou rodinu a samostatným ateliérem. Navržené místnosti maximálně využívají prostorové řešení sedlových střech v interiéru.

Nástupní patro je z železobetonu, a je zapuštěné ve svahu. Vedle stupu je garáž, která je maximálně skrytá za kovovým obkladem, aby první dojem od vstupu nebyla vrata do garáže, ale vlastní dům nad ní. Ten je již dřevostavba se sedlovými střechami a proskleným výhledem na město. Ve výhledu se také uplatňují haly, které mají podobný tvar střech a jsou volnou inspirací pro návrh domu. 

autor: Jiří Zábran, Markéta Šlajsová