ÁTRIÁK

PŘEDNÁŠKA V GALERII 4 OKNA

Studie atriového domu, který již byl realizovaný, ale zatím není nafocený. Návrh je především reakce na špatný příměstský urbanismus. Pomocí átria chceme umožnit uživatelům domu potřebné soukromí. Návrh se snaží navázat na vesnický soukromý a polo-veřejný prostor. Tvar střechy a tvar domu vychází také z přísných podmínek v lokalitě. Tyto podmínky však nevnášejí do nové zástavby řád. Tento dům byl prezentován na několika přednáškách o vesnickém a příměstském urbanismu.

autor: Tereze Nová, Jiří Zábran