ATELIÉR V ZAHRADĚ

VÝSTAVA VE FRAGNEROVĚ GALERII ARCHITEKTURA MIMO CENTRA / 2014

První návštěva České Břízy 83 je obvykle spojena s otázkou, proč se někdo rozhodne postavit galerii na vesnici. Tázavá situace má ale hlubší význam než běžné optání se na užitnost výstavní síně. Upozorňuje na nevyslovenou, ale existující suverenitu centralizovaných měst, která se dostává na povrch skrz intuitivně položený dotaz. Samovo mnohaletý projekt "Vize pro novou kulturu a její místo" je motivovaný chutí zrušit veškeré umělé rámce, které člověku vytváří duševní nepohodlí. Postavení galerie v České Bříze je jeden ze způsobů, jak zakořeněné předsudky překonat. Konkrétně u galerie vycházel Sam z prosté myšlenky, že všude mají lidé právo na kvalitní informace včetně současného umění. Postupné rozrůstání České Břízy 83, nejprve o přístavbu galerie a nyní o novou budovu pro rezidenční pobyty, by bylo možné označit jako organickou architekturu. Ne v rozšířeném významu pojmu, který označuje stavby inspirované přírodou (často podmíněné náročnou technologií), ale v potřebě vzniku, která je opodstatněná přirozenou kumulací lidí. Během dvaceti let se podařilo vytvořit kotvu - pevný bod, k němuž je možné se přimykat. Stabilní autonomní zóna heARTbreaker zatím funguje tak, že při prvním vkročení alespoň dočasně odstraní pocit beznaděje.

autor: Sráč Sam, Zábran